لایسنس نود 32 ورژن 9

لایسنس نود 32 ورژن 9 , لایسنس نود 32 ورژن 10 , لایسنس اسمارت سکوریتی 10 , لایسنس کی نود 32 , لایسنس نود 32 ,لایسنس اسمارت سکوریتی 9, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس جدید نود 32 , لایسنس کی نود 32 ورژن 9 , لایسنس کی نود 32 ورژن 10, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس eset smart security ورن 10

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 30.09.2017

Ключи активации

GMC2-XDXF-RTAU-HDUN-R5WT

E6KG-XJJN-9KSG-255R-95F2

GCXX-X2RX-RW53-HMNV-GKRG

647P-XRAA-MPCF-G3F6-6HWR

WR9U-XU75-5UPF-VECJ-UTTN

JJCK-XXHX-W5WE-J4AW-FEJA

JGJU-XVPU-EBMC-38EK-KKNF

SMART SECURITY 9, 10

Ключи действительны до 30.09.2017

Ключи активации

CMBW-XAEA-B7CV-8NVP-SB56

CFHR-XJB9-8JBK-V3B6-6GP3

RN5F-X4DD-HAUE-TWDM-JUAH

5HXH-X6NS-4UPG-HGSS-N6W5

X5FJ-X34J-38DW-K5A8-BDUR

5RC5-XK54-PCEB-EVNN-EKVN

24JF-XV4P-SUS6-9E5F-847W

 

لایسنس نود 32 ورژن 9

آپدیت نود 32 , آپدیت نود 32 ورژن 9 , آپدیت نود 32 ورژن 10 , کد آپدیت نود 32 ورژن 9 ,کد آپدیت نود 32 ورژن 10 , آپدیت رایگان نود 32 ورژن 10 ,آپدیت رایگان نود 32 ورژن 9 , آپدیت اسمارت سکوریتی 10 ,آپدیت اسمارت سکوریتی 9, آپدیت جدید نود 32 ورژن 10 , آپدیت امروز نود 32 ورژن 10 , آپدیت smart security 10لایسنس نود 32 ورژن 9 , لایسنس نود 32 ورژن 10 , لایسنس اسمارت سکوریتی 10 , لایسنس کی نود 32 , لایسنس نود 32 ,لایسنس اسمارت سکوریتی 9, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس جدید نود 32 , لایسنس کی نود 32 ورژن 9 , لایسنس کی نود 32 ورژن 10, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس eset smart security ورن 10

 

smaart9-10

FS66-XCF4-3F2E-MXBF-DTHP
CSWW-XTWS-DAVR-7DBE-DXBU
H4NC-XW6J-NWF2-F83B-79EU
7M8B-XFMA-PRA8-FU5A-FCRS
CGWN-X4HS-9783-UFUF-PCJS
JB9A-XE4D-CTBG-CCJF-UR8U
UTKT-XDXB-VMUF-UEDG-58XU
B4CU-X5U8-5XEH-U7MW-G5CD

anti 9-10

36JE-X64W-WXC2-H4XB-EHVR
EX4D-XN5T-CH3A-KK7H-HGP9
G666-XC73-FMAS-EBKV-348J
7JBC-XVFD-PKAF-R5NR-N23G
4DTS-X8P9-8TA3-98KW-75WS
XV34-XMFH-U57T-75U7-EBN2
M6B2-XUJ6-79KD-85XD-XG46
S3GP-XGCD-KMR2-NDBX-P5S5

آپدیت نود 32 ورژن 10

آپدیت نود 32 , آپدیت نود 32 ورژن 9 , آپدیت نود 32 ورژن 10 , کد آپدیت نود 32 ورژن 9 ,کد آپدیت نود 32 ورژن 10 , آپدیت رایگان نود 32 ورژن 10 ,آپدیت رایگان نود 32 ورژن 9 , آپدیت اسمارت سکوریتی 10 ,آپدیت اسمارت سکوریتی 9, آپدیت جدید نود 32 ورژن 10 , آپدیت امروز نود 32 ورژن 10 , آپدیت smart security 10

SMART SECURITY 9, 10

Ключи действительны до 27.09.2017

Ключи активации

EVBC-XJAE-USTM-WTDW-CVGF

67BT-XSFT-CVHJ-4CMA-AC2R

D634-XFTW-UHHB-J97R-KPA6

47PR-XK6W-9SDC-CCKU-F496

39VC-XU4B-4UP3-4539-KE99

XXGP-XHRK-BNCA-WF7V-4NAA

MMS9-XMRT-VP8E-GPVR-S85U

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 27.09.2017

Ключи активации

G3G9-XJC8-3868-23JN-3S58

P774-XTJH-DT25-UFX5-3B5K

TJ2E-XUS5-B27J-TNEB-U53M

62FE-XE7R-55GU-3PME-K8A3

CCNB-X464-C2GM-5DSM-F5SS

AF2U-X8MC-BD34-FK5J-JM6D

JD4W-XFA9-2NRW-F6RW-FXJU

سريال نود 32 ورژن 9-10 و ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96

 

سريال نود 32 ورژن 9-10 و ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96

تمامي لايسنس هاي زير براي ورژن 5 تا10 پشتيباني ميشود

کد نود 32 سريال نود 32 ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96 سريال نود 32 ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96 کد اکتيو نود 32 ورژن 9-10 جمعه 96/13 /13 کد اکتيو نود 32 ورژن 9-10 ,کد فعالسازي نود 32 , کد فعالسازي نود 32 ورژن 9-10 جمعه بيست و سوم مرداد 96 کد فعالسازي نود 32 ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96 کد فعال سازي نود 32 ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد 96/13 /13 کد فعال سازي نود 32 ورژن 9-10 مرداد 96 کد لايسنس نود 32 جمعه کد لايسنس نود 32 ورژن 9-10 جمعه 20 مرداد

SMART SECURITY 9, 10

Ключи действительны до 09.09.2017

Ключи активации

DNS3-XE8T-EMU2-DA6N-PN34

45V7-XX7N-SNA3-UN6R-BN7G

BCU3-XXR3-72RX-D3EC-7HMR

PSW7-XS8A-69KM-PJG6-G8NM

JP9P-XKUM-RUF2-PSDE-MXUJ

SXJK-XP4U-MEJ7-JEMX-JFE9

6TWA-XHDM-8GK4-T8NT-NW2X

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 09.09.2017

Ключи активации

NVMD-XH7N-R8ES-AE7T-58RT

F2F4-XKBK-2C5T-CCRS-FSM4

33F2-X7TV-SSGG-PSXJ-DTEH

JH3E-XMCX-7K8X-HNDP-97JB

5SP2-XMPM-N6NF-726U-JRUC

M58X-XGU9-PHJS-V67K-E22V

BBUP-XVBX-DRUP-V6KG-SRMK

آپدیت لایسنس نود 32 ورژن 9-10 : چهارشنبه 11 مرداد

آپدیت لایسنس نود 32 ورژن 9-10 : چهارشنبه 11 مرداد

جدیدترین لایسنس های نود 32 ورژن 4-8 و ورژن 9-10 و به زودی لایسنس هاس نود 32 ورژن 11 در این سایت قرار خواهد گرفت.

دیگر نگران آپدیت کردن نود خود نباشید.

کافیست از لایسنس های رایگان ما استفاده نمایید.

مدت اعتبار لایسنس ها متغیر است.

ار 1 ماه تا 3 ماه.

بدون هیچ هزینه .باورت میشه؟؟؟؟؟ اگه نه امتحان کن خب.

لایسنس نود 32 ورژن 9 , لایسنس نود 32 ورژن 10 , لایسنس اسمارت سکوریتی 10 , لایسنس کی نود 32 , لایسنس نود 32 ,لایسنس اسمارت سکوریتی 9, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس جدید نود 32 , لایسنس کی نود 32 ورژن 9 , لایسنس کی نود 32 ورژن 10, لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس eset smart security ورن 10

SMART SECURITY 9, 10

Ключи действительны до 31.08.2017

Ключи активации

XNCX-X5MR-HJGV-JBT2-DT6X

9B6C-XB4G-GKDK-5KNS-TV4J

GA3R-XVFH-7BEA-333C-JCM2

GSVG-XM9A-DXTB-D3B3-S77D

7EJS-XNA4-ANMV-MM2P-8JNK

S6EP-XTHD-JVGC-PXVF-EJTG

DNUK-XWKV-9UBA-BFDR-4CG3

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 31.08.2017

Ключи активации

FUBF-XPU2-33XV-7H8K-B5DG

CRSF-XCJE-SP52-FBAE-8WHG

VK8D-XD8C-3AHG-RK4M-V3FK

U895-XX6W-BS6H-52A6-42NP

KCND-XP5R-9R3T-75UP-BSD7

SRM6-XWP2-2AU4-2VAU-UUKX

4TRG-XUHT-D7PM-68W2-KBV3

 

آپدیت لایسنس نود 32 ورژن 9-10 : سه شنبه 10 مرداد

آپدیت لایسنس نود 32 ورژن 9-10 : سه شنبه 10 مرداد

جدیدترین لایسنس های نود 32 ورژن 4-8 و ورژن 9-10 و به زودی لایسنس هاس نود 32 ورژن 11 در این سایت قرار خواهد گرفت.

دیگر نگران آپدیت کردن نود خود نباشید.

کافیست از لایسنس های رایگان ما استفاده نمایید.

مدت اعتبار لایسنس ها متغیر است.

ار 1 ماه تا 3 ماه.

بدون هیچ هزینه .باورت میشه؟؟؟؟؟ اگه نه امتحان کن خب.

آپدیت نود 32 , آپدیت نود 32 ورژن 9 , آپدیت نود 32 ورژن 10 , کد آپدیت نود 32 ورژن 9 ,کد آپدیت نود 32 ورژن 10 , آپدیت رایگان نود 32 ورژن 10 ,آپدیت رایگان نود 32 ورژن 9 , آپدیت اسمارت سکوریتی 10 ,آپدیت اسمارت سکوریتی 9, آپدیت جدید نود 32 ورژن 10 , آپدیت امروز نود 32 ورژن 10 , آپدیت smart security 10

eset internet security 10, 9 nod32 keys..scroll down for premium key

AUD4-W338-K9VV-VKET-MEW9
AUD4-W338-KXWM-MB3S-A3VF
– trial key expire 25.07.2018

VFVS-XCPM-793W-H8W2-489T
XMM9-XKHC-URUF-WU7J-R3AM
full keys valid until 16.10.2017

Eset Mobile Security free license keys
Username: EAV-0199527580
Password: t8mmak9pux
Valid until: 19.08.2018

Username: EAV-0204107322
Password: mmdhksnv57
valid 19.10.2017

Username: EAV-0204107320
Password: cee5nd494j
expire: 19.10.2017

or key for some mobiles: NUPH-XMAH-AGTF-33MG-NJEP

eset smart security username and password nod32 serial keys 8:
Username: EAV-0188915190
Password: f4m5v9dt3u
Expiry Date: 16.01.2018

Username: TRIAL-0204221040
Password: 92jms635nf
Expiry Date: 22.07.2018

eset smart security premium 10 license keys
5C3J-XFW3-J8U3-6UC9-SGPF
D3UT-XKFU-2J62-PPCM-PG79
E5X7-X4J7-E395-KKG6-9SE3
valid 28.08.2017

لایسنس نود 32 دوشنبه 9 مرداد96

لایسنس نود 32 دوشنبه 9 مرداد96

 

جدیدترین لایسنس های نود 32 ورژن 4-8  و ورژن 9-10 و به زودی لایسنس هاس نود 32 ورژن 11 در این سایت قرار خواهد گرفت.

دیگر نگران آپدیت کردن نود خود نباشید.

کافیست از لایسنس های رایگان ما استفاده نمایید.

مدت اعتبار لایسنس ها متغیر است.

ار 1 ماه تا 3 ماه.

بدون هیچ هزینه .باورت میشه؟؟؟؟؟ اگه نه امتحان کن خب.

 

آپدیت نود 32 , آپدیت نود 32 ورژن 9 , آپدیت نود 32 ورژن 10 , کد آپدیت نود 32 ورژن 9 ,کد آپدیت نود 32 ورژن 10 , آپدیت رایگان نود 32 ورژن 10 ,آپدیت رایگان نود 32 ورژن 9 , آپدیت اسمارت سکوریتی 10 ,آپدیت اسمارت سکوریتی 9, آپدیت جدید نود 32 ورژن 10 , آپدیت امروز نود 32 ورژن 10 , آپدیت smart security 10

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 29.08.2017

Ключи активации

EM49-XHX9-RNV4-54XK-9H43

SEE7-X3R9-FU6N-VA7F-6MJT

ECF5-XXJ6-PTNW-DJ8H-6UH7

E4JM-XH88-MEHT-KESA-KT3F

WSWR-XVKF-6E9E-W78T-KMV7

MWCR-XMNJ-6U4T-2C4X-6TGB

TJW6-XWSK-NHT3-UA5K-RKMM

 

ANTIVIRUS 4-8

Ключи действительны до 29.08.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0204357413 urpd3uef5u
TRIAL-0204357408 j4h9chs645
TRIAL-0204357402 svsdtap48s
TRIAL-0204357396 dad2st8fk6
TRIAL-0204357390 druatrj5xm
TRIAL-0204357385 sfkptt9k6b
TRIAL-0204357377 6bjss5hfbu

 

 

 

SMART SECURITY 9, 10

Ключи действительны до 29.08.2017

Ключи активации

3WX8-X245-ET9K-SNV4-3VAA

CTCN-XXK2-VSBA-37K8-WUTR

WABG-XDUX-3KMH-XMDU-XCMP

EPRR-X2FJ-8HNP-FJFA-RX9B

C585-XGCT-84NT-SA7E-XXAX

2JMK-XAAH-A2BB-3DV9-6DDV

DF8A-X4P7-JWEM-U7BU-2PGP

SMART SECURITY 4-8

Ключи действительны до 29.08.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0202814891 kuse595vee
TRIAL-0202814889 98fakj75pt
TRIAL-0202814888 26p5u64k8h
TRIAL-0202814886 ss5a8cv4b7
TRIAL-0202814885 tb8ve3m6f2
TRIAL-0202814883 pnes3dsja3

تیرامیسو

تیرامیسو

مواد لازم تیرامیسو :

یک بسته پودر کرم تیرامیسو

شیر سرد 1 لیوان
بیسکوئیت اوریو چند عدد
نسکافه حل شده غلیظ کمی

🍜طرز تهیه:
پودر کرم و شیر رو باهم مخلوط کنید اول با دور کند همزن بزنید بعد دور رو تند کنید تا فرم بگیره
بیسکوییت ها رو توی نسکافه بزنید و دربیارید ـ یه لایه کرم یه لایه بیسکوئیت ـ در آخر هم با پودر کاکائو تزئین کنید ـ به خوشمزگیِ تیرامیسوی خونگی نیست ولی برای رفع تکلیف بد نیست ـ مزه ی تیرامیسوی سوپر مارکت ها رو میده.

الگوی آماده لباس مجلسی

 

 

الگوی آماده لباس مجلسی

 

الگوی آماده لباس مجلسی

الگوی اولیه که در پست موجود در قسمت خیاط خونه -بالاتنه آموزش داده شده رجوع کنید. یا تگ زیر را لمس کنید.

آموزش الگوی بالاتنه پشت

آموزش الگوی بالاتنه جلو 

 

اول از همه الگوی اولیه را رسم میکنیم. . قد لباس را به پای الگو افزوده.سپس اضافات را برطرف کرده .

در قسمت جلوی الگو پنس سرشانه را بسته.با توجه به عکس لباس کشی و اندامیست.پس نیازه که هردو پنس جلو هم بسته شود.

الگوی جلو:

از سمت چپ خط کارور 4-4.5  داخل رفته حلال زده به صفر حلقه استین.

از سمت راست کاروز یک سانت پایین امده و حلال زده به همان نقطه A.

گودی کمر را داخل رفته.

به دلیل خمره ای بودن از پای الگو 5 سانت داخل رفته.

اضافات برطرف میشه.

الگوی پشت :

از خط کارور 1 -1.5 پایین امده.در سمت راست کارور هم 5 سانت داخل رفته حلال زده و وصل کرده به نوک حلقه استین.

گودی کمر داخل رفته.

و در اخر 5 سانت از پای دامن داخل رفته.

تذکر :در الگوی موجود به دلیل اینکه میخواستم لباس سایز کوچیک برای تمرین درست کنم قد لباسو اضافه نکردم. اما یادت.ن باشه حتماااااااااااااااااا برای خمره ای کردن باید جایی ک قد لباستون تکمیل میشه از پای اون برین داخل )

 

بعد از اینکه الگو رو پارچه گذاشتین و بریدین.از وسط جلو تا پشت رو اندازه میگیرین. یعنی 1/2 لباسو . و الگوی کلوش رو پیاده میکنین.

روی کاغذ صافی از گ.شه کاغذ 20-25 سانت فاصله داده.بعد 1/2 د.ر لباس .بعد بازم 1/2 دور لباس بعد 20-25 سانت.

از مرکز 1/2 دور لباس رو پرگاری میکنیم که نیم دایره ای تشکیل میشه.

از ادامه اون نیم دایریه 20-25 سانتو پرگاری میکنیم.

اگه خواستیم پینش زیاد شه .وسطش چندتا اوزمان میدیم.