آموزش کشیدن الگوی بالاتنه

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه

اگر با نحوه اندازه گیری برای کشیدن الگو آشنا نیستید ابنجا کلیک کنید.

کادر اولیه الگو :

پهنای کادر :ابتدا دور باسن را تقسیم بر دو کرده +10 (ثابت ) تا پهنای کادر حاصل شود.

قد کادر :سپس برای درازا قد بالاتنه جلو را + 18 ثابت کرده تا درازای کادر بدست آید.

کادری مطابق با پهنا و درازی حاصل شده کشیده.

خط کمر : از بالای کادر به اندازه بالاتنه جلو پایین آمده و دو طرف کادر علامت زده و بهم وصل مینماییم.

پایین خط کمر که 18 سانت میباشد را نصف کرده تا خط باسن کوچک بدست آید.

خط سینه : اندازه بالاتنه جلو را نصف کرده خط سینه را رسم مینماییم.

خط کارور : نصف فاصله خط گردن تا خط سینه را علامت زده و دو طرف کادر هم وصل مینماییم.

کادر اولیه آماده شده است .حال سمت راست کادر جلو لباس ، و سمت چپ پشت لباس می باشد.

کادر اولیه الگو

کادر اولیه الگو

 

 در این قسمت به آموزش کشیدن الگوی بالاتنه قسمت پشت می پردازیم :

 • اختلاف بالاتنه پشت و جلو را بدست آورده .از خط گردن نقطه ( ‘A )  به اندازه تفاضل آن دو بالا رفته  نقطه H بدست می آید.
 • سپس 1/6 دورگردن + 1 کرده و از نقطه H به داخل رفته  ( نقطه I ). حال از نقطه  I ، دو سانت ثابت بالا رفته (K) و حلال زده به صفر H وصل کرده.
 • در روی خط کارور : 1/2 کارور پشت +0.5 کرده و روی خط کارور پشت جدا می نماییم نقطه L  بدست می آید از آنجا گونیا زده به نقطه I.از گنج گونیا زده شده ( M  ) یک سانت پایین آمده و به K  وصل میکنیم.
 • خط سینه :1/4 دورسینه -1 (برای افرادی که دور سینه زیر 100 دارند)
  1/4 دورسینه -0.5 (برای افرادی که دور سینه بالای 100 د ارند) حساب کرده و
  علامت میزنیم ( N ) و 2 سانت بالا رفته.
 • خط باسن :همانند خط سینه میباشد :
  خط سینه :1/4 دور باسن -1 (برای افرادی که دور سینه زیر 100 دارند)
  1/4 باسن -0.5 (برای افرادی که دور سینه بالای 100 د ارند) حساب کرده نقطه ( O).

از نقطه O به نقطه N وصل میکنیم. و از دو سانت بالا رفته حلالی زده به نقطه L.

در خط کمر 2-3 سانت تو رفته تا گودی کمر گرفته شود (**) سپس فاصله دو ستاره را اندازه گرفته و

تقسیم بر 3 میکنیم.عدد بدست امده را از چپ و بعد از ستاره جدا کرده.سپس دو الی سه سانت پهنای ساسن گذاشته

و علامت زده.سپس به خط باسن بزرگ آمده و عدد بدست امده بالا را + 3 ثابت مینماییم و از سمت

چپ جدا میکنیم.و سپس یه ساسن وصل میکنیم.در روی خط کارور اندازه وسط ساسن را علامت زده و

ساسن را کامل میکنیم.

در روی خط شانه نصف سرشانه را از دو طرف جدا کرده اگر بزرک بود ساسن کوچکی میگیریم.

در اینجا الگوی قسمت پشت الگو به اتمام رسید برای یادگیری قسمت جلو اینجا کلیک کنید.

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه قسمت پشت

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه قسمت پشت

 

قسمت های هاشور زده از بین میروند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *