طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

طرز کشیدن الگوی یقه اسپرت

تنها با الگوی جلو کار داریم.ابتدا الگوی جلو را در در راستای سینه بر روی کاغذ اضافه میچسبانیم.

از گودی گردن 12-15 سانت پایین آمده (نقطه D) و 2سانت از همین قسمت به بیرون میرویم و دو سانت هم از

پای الگو و بهم وصل میکنیم تا جای دکمه مشخص گردد.

حال 1 سانت از سرشانه داخل رفته نقطه A و بصورت مورب وصل کرده  به همان نقطه D.

از نقطه A حدود 10 سانت بالا رفته و سپس 7-9 سانت به سمت راست  رفته و پس از آنجا

به موازان خطی که کشیدیم به طوری که تا زاویه گودی گردن برسد و سپس از آنجا خط مورب کشیده به نقطه

D.

برای سجاف هم بعد از نقطه A،  باید 2-3 سانت به  چپ رفته و و از پای الگو هم 2-3 سانت به چپ رفته و بهم وصل

میکنیم. سجاف روی دولای باز پارچه قرار میگیرد (قسمت های ” ” صورتی سجاف هستند که باید آنها را بر روی

پارچه دولای باز رولت نمایید ).

 

برای آموزش سایر الگوها به بخش خیاط خونه مراجعه کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *