بافت مدل مربع کج راه

مدل مربع کج راه

بافت مدل مربع کج راه

بافت مدل مربع مج راه

بافت مدل مربع مج راه

بافت این مدل به این شکل میشه
تعداد دانه ها باید بر 8تقسیم پذیر باشه
هر مربع 8دانه را تشکیل میدهد و هر 8یا10رج یکبار بافت عوض میشه
رج اول((( 8رکن 1ژوته دوتایکی1ژوته دوتایکی 1ژوته دوتا یکی 1ژوته دوتا یکی )))داخل پرانتز تکرار شود
رجهای پشت رکن همان رکن و بافت توری از رو بافته شود
8تا 10رج همین بافت انجام شود

حالا جابه جایی مربع توری با رکن
فقط با این تفاوت که در مربع اول ابتدا ژوته میگرفتیم وبعد دوتا یکی میکردیم اینبار ابتدا دوتا یکی کرده بعد ژوته میگیریم
مربع دوم به این روش👈 ((دوتا یکی 1ژوته دوتایکی 1ژوته دوتا یکی1ژوته دوتا یکی 1ژوته 8رکن ))داخل پرانتز تکرار شود

نکته اول👈 هر یک مربع درمیان باید رکن و توری بافی باشد

نکته دوم 👈 در زمانیکه رکن مربع اول هست برای مربع توری ابتدا. ژوته گرفته و بعد دوتا یکی شود
ولی وقتی مربع توری اول هست ابتدا دوتا یکی کنید بعد ژوته
اینکار باعث کج شدن جهت بافت میشه
نکته سوم 👈 میتونید تعداد دانه های مربع کم یا زیاد کنید فقط باید دقت کنید دانه های هر دومربع یکی باشد و دانه های جفت انتخاب کنی

 

منبع : کانال @bebafvabedooz

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *