بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

به سایز سه یا جهارساله دو کلاف

3دانه سرانداخته یک رج رکن بافته در
رج بعدی بعد از دانه اول 1دانه اضافه کرده یک دانه زیر یک دانه اضافه کرده یک دانه زیر
رج بعد همه از رو ژته ها سوراخ نیفتد
رج بعد 2دانه اول را بافته یک دانه اضافه کرده یک دانه از زیر یک دانه اضافه کرده 2تا از زیر
رج بعد همه از رو
رج بعد 2تا از زیر بافته یک دانه اضافه کرده سه تا از زیر یک دانه اضافه کرده 2تا از زیر
رج بعد همه از رو
رج بعد دوتا زیر یک دانه اضافه کرده 5تا زیر یک دانه اضافه کرده دو تا زیر
رج بعد همه از رو
رج بعد دوتا زیر یک دانه اضافه کرده 7تا زیر یک دانه اضافه کرده 2تا زیر
رج بعد همه از رو
این را ادامه داده تا دانه ها به 3دانه برسد 6دانه اول رکن بافته برای سجاف جا دو دکمه بعد از دو ردیف جا دکمه باز کرده ( جا دکمه 2 تا زیر بافته سومین دانه را دو تا یکی کرده یک ژته دو تا زیر ژته سوراخ بیفتد) بقیه ساده بافته تا اخر چهار تا جا دکمه به فاصله انداخته شود 12سانتی متر بافته بعد حلقه استین باز کرده 6دانه رکن بعد از 6دانه رکن شروع به کم کردن حلقه کرده 3+2+1 دانه کور شود بعد از لبه ی سجاف جا دکمه یقه هفت را باز کرده از بغل 6دانه ی سجاف رکن یک رج در میان یک دانه کم کرده تا 8دانه به همین ترتیب بعد از 6دانه ی لبه ی یقه کم شود دیگر کم نمیکنیم 6رکن و دانه ی وسط را و لبه ی استین 6دانه رکن را بافته تا بلندی جلو از لبه ی تیزی بافت به 39سانت برسد بعد6دانه ی لبه ی سجاف یقه ابری را داخل سنجاق گرفته بقیه دانه هایی را که سر شانه است کور کرده طرف دیگر ژلیقه را مخالف طرف دیگر بافته حا دکمه انداخته نشود طبق طرف دیگر بافته شود
پشت
84دانه سر انداخته دو ردیف رکن بافته بعد ساده بافته تا 12سانتی متر تا زیر حلقه استین بعد مثل جلو حلقه باز شود از این طرف و ان طرف باز کرده به 29سانت که رسید قد پشت دانه ها را یکباره کور کرده سرشانه ها را دوخته بعد سجاف جلو که6دانه رکن بود داخل سنجاق گذاشته بودیم رکن بافته تا بلندی نصف دورگرردن پشت از این طرف هم همینطور بعد درز وسط سجاف دوخته شود به دورگردن پشت دوخته شود
جیب
20دانه سر انداخته 2سانتی متر یکی زیر یکی رو کشباف بافته کور میکنیم و در جای مناسب دوخته شود.

@niko5

‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/bCbBmSMFz8ZIma/2275308.jpg)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *