بافت ژاکت پسرانه

بافت ژاکت پسرانه 

 بافت ژاکت پسرانه

بافت ژاکت پسرانه

برای بافت ژاکت پسرانه 40 تا سربندازین 5سانت کشباف 1دونه زیر 1دونه رو ببافین بعد بعد کشباف 1رج کامل رو بزنین و ترتیب زیرو ادامه بدین
6تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته
6تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته
12تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
6تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
6تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
رج بعد 3تای اولی زیر بقیه رو و 3تای آخری زیر
رج بعد
7تا زیر.1ژته.1زیر.1ژته
8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
14تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
7تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
رج بعد 3تای اولی زیر بقیه رو.3تای آخری زیر
رج بعد
8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
10تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
16تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
10تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
8تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
رج بعد 3تای اولی زیر بقیه رو.3تای آخری زیر
رج بعد
9تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
12تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
18تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
12تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
9تازیر.1ژته.1زیر.1ژته
رج بعد.3تای اولی زیر بقیه رو.3تای آخری زیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *