آموزش بافت سیخ کبابی

آموزش بافت سیخ کبابی

آموزش بافت سیخ کبابی

آموزش بافت سیخ کبابی

1) انداختن مدل رو بعد از بافت چند رج رکن یا جودونه ش‌روع ‌می کنیم.
2) دو دانه رو ، هفت دانه زیر می بافیم.
تا آخر رج.
3) رج چپ ، سر خودش بافته میشه. دانه های زیر ، زیر و دانه های رو ، رو بافته می شوند.
4) رج سوم کار : دو دانه رو ، سر خود (یعنی از رو ) بافته میشه.
از هفت دانه زیر ، سه دانه اول ، یک دانه شود ، یک دانه ، سه دانه میشود. همان سر میل. (یعنی برای اینکه یه دونه بشه سه تا ، ژته اضافه میکنیم).
از هفت دونه زیر ، سه تاش رو که گرفتیم ، یک دونه از زیر می بافیم. دوباره سه تا دونه بعدی ، یکی ، یک دونه باید سه تا بشه
مثل روش قبل.
5) دو دانه رو ، همیشه از رو بافته میشن.
و هفت دانه زیر به این روش که گفته شد.
6) رج چپ کار سر خودش. دانه های رو از رو ، و دانه های زیر ، زیر بافته میشن.
7) رج پنجم کار :
دو دانه رو ، رو ؛ از هفت دانه زیر ، دو دانه
اول از زیر ، سه دانه بعد یکی ، یکی سه تا.
دو دانه بعد هم از زیر. تا آخر رج همین گونه ادامه میدیم.
8) رج چپ کار سر خودش بافته میشه.
9) رج هفتم کار :
دو دانه رو ، رو ؛ سه دانه اول یکی ، یکی سه تا…
منبع:www.mabanoo.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *