شال ماپیچ سه قلو

شال ماپیچ سه قلو تعداد دونه هایی که توی پیچ هست دوازده تا است. 6 تا سمت راست 6 تا سمت چپ رج های 3,1, 7 و 9 همه از زیر بافته میشه همونطور که توی عکس زیر می بینید 12 تا دونه ی وسط از زیر هست اما 4 تا دونه ای که سمت […]

بافت سرهمی یوموش کلاهدار

بافت سرهمی یوموش کلاهدار🐸 برای این بافت نیاز به کاموای ساده وکاموای یوموش دارید ابتدا باکاموای ساده ازمچ پا شروع به بافت کشباف یکی زیر -یکی رو میکنید رج دوم هم رورارومیبافید -وزیررازیر حدود 8تا10سانت 🐸 بعد ازکشباف نخ راعوض کرده نخ یوموش راوصل میکنید نخ یوموش چون شل می ایسته پس بهتراست که ازمیل […]

بافت پالتوی یوموش دخترانه

بافت پالتوی یوموش دخترانه برای این پالتو نیازبه کاموای یوموش وکاموای نازک همرنگ دارید شروع بافت باکاموای یوموش است که به اندازه نصف جلودانه سرانداخته بافت رکن میزنید نکته بامیل خیلی کلفت نبافید چون جنس این کاموا شل میشود بعد ازبافت 5سانت باکاموای نازک 8رج ساده میبافید بعد 5سانت یوموش به همین ترتیب بافت راادامه […]

کلاه بافتنی دو میل

‌کلاه بافتنی دو میل کلاه بافتنی دو میل – بافت کلاه ساده – بافت کلاه با دو میل – بافت دو میل کلاه به اندازه دورسردونه سربگیرید. 3سانت کشباف ببافید 1رج اززیر1رج ارو 4رج ساده بافی کنید 2رج ساده بافی 4رج ساده بافی ودورج ساده بافی ومدل را شروع کنید رج1.دونه اول را ازمیل دربیارید6دونه […]

آموزش بافت كلاه خرگوشي

آموزش بافت كلاه خرگوشي یک عدد کلاف بی بی با میل شماره ۴ ۵۰ دانه سر انداخته ۴ رج کشباف ۲ زیر و ۲ رو سپس با بافت ساده ۱ رج زیر و ۱ رج رو ادامه می دهیم تا ۱۵ سانت ۳ دانه اول را کور کرده ۲۰ دانه بعدی را بافته ۴ دانه […]

آموزش بافت کلاه طرح برگ

آموزش بافت کلاه طرح برگ کلاه برگی این کلاه از بالای سر بافته می شود. برای بافت این کلاه از ازنوزادتاسایزبزرگ با12دانه،شروع میکنیم اگربخواهيمسایزکلاه بزرگ شوددانه های برگ رابیشتر زیاد می کنیم. رج اول :رو رج دوم: 1 زیر1ژته تااخررج 23 دانه بشود رج سوم همه ازرو رج چهارم:2رو-1ژته-1زیر- 1ژته،تااخررج،تکرارشود رج پنجم همه دانه سرجای […]

آموزش بافت شلوار پیش بندی – بافت سرهمی

آموزش بافت شلوار پیش بندی برای بافت شلوار پیش بندی از پایین،اندازه دور مچ پا+ ۴ سانت دونه بگیرید، بعد کشباف هر ۶تا۸رج در دو طرف دونه اضافه کنید وقتی سه سانت آخر پاچه شلوار رسیدید اول هر رج یکی، اضافه کنید تا وقتی هر طرف ۸ دانه اضافه شد دوتا پا را در یک […]