انواع بافت دو میل

photo_2016-12-24_14-17-28

بافت این پترن🖕
این پترن تشکیل شده از دوازه دانه
رج ۱: شش تا رو،شش تا زیر
رج دوم و رجهای پشت هر چه دیده میشون همان بافته میشود
رج ۳: ۵ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۵ تا زیر
رج ۵: ۴ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۴ تازیر
رج ۷: ۳ تارو،۱ زیر ،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۳ تا زیر
رج ۹: ۲ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو، ۲ زیر
رج ۱۱: ۱ رو،۱ زیر ،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر
رج ۱۳: ۱ زیر،۱ رو،۱زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو
رج ۱۵: ۲ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۲ رو
رج ۱۷: ۳ تازیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۳ تا رو
رج ۱۹: ۴ تا زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۴ تا رو
رج ۲۱: ۵ تا زیر ،۱ رو،۱ زیر،۵ تا رو
رج ۲۳ به بعد دوباره از رج ۱ شروع میشود

منبع: کانال بباف و بدوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *