شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

شنل دخترانه قلاب بافی

به اندازه دور یقه زنجیره بزنید تعداد زنجیره ها باید زوج باشد دقت کنید این شنل چون هم از سمت پشت و هم از سمت جلو بسته است تعداد زنجیره ها باید بقدری باشد که به راحتی داخل سر برود
ابتدا و انتهای زنجیره ها را بهم وصل کنید تا یک حلقه بزرگ ایجاد شود

رج اول:
ابتدا زنجیره وسط این حلقه را پیدا کرده و با سنجاق قفلی آنرا مشخص کنید این قسمت وسط جلوی شنل شماست و ابتدای هر رج وسط پشت شنل است

سه زنجیره ابتدایی + یک پایه بلند در اولین زنجیره+ دو زنجیره + دو پایه بلند در زنجیره های چهارم و پنجم رج پایه+ دو زنجیره + دو پایه بلند در زنجیره های هشتم و نهم بهمین ترتیب ادامه دهید تا به زنجیره وسطی که با سنجاق مشخص شده برسید در این زنجیره دو پایه بلند دو زنجیره و دو پایه بلند دیگر بزنید بقیه رج را مثل قبل دو زنجیره و دو پایه بلند بزنید تا به آخر که دو پایه بلند در اولین زنجیره زده و دو زنجیره میزنید و به سومین زنجیره از زنجیره ابتدایی وصل کنید

رج دوم:

سه زنجیره ابتدایی و یک پایه بلند + دو زنجیره + دو پایه بلند در سوراخ ایجاد شده در دو زنجیره رج قبل + دو زنجیره + دو پایه بهمین ترتیب تا به وسط جلو که رسیدید دو پایه بلند دو زنخیره و دو پایه بلند دیگر در سوراخ ایجاد شده بزنید بقیه رج تا انتها مثل قبل ببافید تا آخر رج که دو پایه بلند در وسط پشت زده و دو زنجیره که به سومین زنجیره ابتدایی وصل کرده و رج کامل میشود.

رجهای بعدی تکرار رج دوم هستند تا به قد مورد نظر برسید

منبع: کانال بباف و بدوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *