اموزش پاپوش شیک وراحتی دومیل

Melisa:
اموزش پاپوش شیک وراحتی دومیل

photo_2017-01-24_23-58-26

ابتدا به اندازه دور مچ به علاوه 8عددبه روش باز که این تعداد فرد میباشد سرمی اندازیم .من برا خودم 49 تا سر انداختم.
بعداز سرانداختن به روش باز شروع به ساده بافی میکنیم در رج چهارم دو دانه که بافتید دو دانه بعد را دوتا یکی وبهد یک ژته میزنیم برا جادکمه وبه بافت ادامه میدهیم تا 6 رج
دوستانی که میخوان قسمت دندان موشی دور مچ یک رنگ دیگه باشه برای رج 8 باید رنگ نخ رو عوض کنند
رج 8رو بافته ودر رج 9 دانه ها را دوتا یکی کرده وبعد یک ژته تا انتهای رج

رج 10 همه دانه هارا سرجای خود بافته
برای رج 11 رنگ نخ را عوض کرده سه رج میبافیم
سپس در همان سمتی که در ابتدا جادکمه انداختیم دوباره جادکمه میزنیم وسه رج میبافیم
بافت را از قسمت دندان موشی تا زده ودانه های ابتدا وانتهای بافت را در یک رج قرار میدهیم

حالا که ابتدا وانتهای دانه ها داخل میل فرار گرفتن از ابتدا4دانه را کور کرده رج راساده بافی میکنیم ودر رج برگشت دوباره از ابترا 4 دانهرا کور کرده ورج را کامل میکنیم
ده رج ساده بافی میکنیم

اگر در ابتدا شما 51 دانه سر انداخته باشید اکنون باید 43 دانه داشته باشید

شروع پاشنه
برای شروع پاشنه رج را میبافیم دانه اخر را نبافته و داخل میل سمت چپ نگه داشته بر میگردیم ورج برگشت را میبافیم در رج برگشت هم به دانه آخر که رسیدیم دوباره دانه اخر را درون میل سمت چپ قرار داده نمیبافیم ودوباره برمیکردیم ورج بعد را میبافیم
برای رج برگشت به دودانه آخر که رسیدیم دانه ها رانبافته برمیگردیم وهمین کار را برای رج بعد انجام میدهیم
توضیح کلی اینکه در هر رج یک دانه به دانه های نبافته اضافه میکنیم تا زمانی که فقط 11دانه ی وسط بافته شود
اکنون زمان اضافه کردن شده یعنی تا حالا از انتهای هر رج یکی کم میکردید و داخل میل سمت چب قرار میدادید بعد از این به انتهای هر رج یک دانه اضافه میکنید

شما 11دانه داخل میل بافتنی سمت راستدارید اکنون کهرج را کامل کردید باید 12 دانه داشته باشید ودر رج برگشت دانه ها 13 تا میشود ورج بعد 14 ورج بعد 15 تا تمام دانه ها داخل میل سمت راست قرار بگیرد

12رج ساده بافی میکنیم دوباره تمام کارهایی را که برای بافت پاشنه انجام دادیم را تکرار میکنیم با این تفاوت که

برا پاشنه 11دانه باقی ماند اما برای قسمت سر انگشتا 9 دانه باید بماند
یعنی دو رج بیشتر کم میکنیم

نکته وقتی در هر طرف میل 4دانه مانده بود که به بافت اضافه کنیم میتوانیم رنگ را عوض کرده واز اینجا به بعد در هر رج به جای یک دانه اضافه کردن دوتا اضافه میکنیم یهنی 8دانه بافت را که باید در 8رج به بافت اضافه شود در 4 رج به بافت اضافه میکنیم

وقتی بافت دانه ها تمام شد یک رج اخر راکمی شل میبافیم تا بتوانیم دانه ها را راخل نخ وسوزن گرفته ومیل را خارج کرده ودانه هارا خوب جمع میکنیم مثل بالای کلاه ومحکم جمع کرده وگره میزنیم وبرای تزیین از دکمه با نگین استفاده میکنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *