آ‌موزش بافت پیراهن دخترانه

آ‌موزش بافت پیراهن دخترانه این بافت از قسمت جلو سرانداخته بافته شده و دور زده دوباره برگشت به سمت دیگر جلو تمام رجها از رو یا از زیربافته شده , بطور مثال : 67 دانه سرانداخته رج اول کامل تا انتها بافته شده , رج دوم برگشت 5 دانه آخر را نمیبافید , برمیگردید و […]

کلاه صورت موشی

کلاه صورت موشی کلاه صورتی مدل موش با قلاب بافته میشه به اندازه دورسر زنجیره بزنید بافت را گرد کنید یعنی ی پایه تو اولین زنجیره بزنید بعد درهر زنجیره پایه معمولی بزنید تا بافتتون به انتهای زنجیر برسه بعد به صورت گرد روی هرپایه یک پایه معمولی بزنید حدود 5سانت بعد نختونو عوض کنید […]