آموزش بافت ماهی هفت سین

آموزش بافت ماهی هفت سین

آموزش بافت ماهی هفت سین

آموزش بافت ماهی هفت سین

ماهی قرمز

برای بافت ماهی قرمز به روش یاسمین
با رنگ قرمز
پنج زنجیره وده پایه داخلش رج بعد در دونقطه مقابل هم اضافه میکنیم
تا شش رج در دو نقطه فوق یکی اضافه میکنیم چهار الی شش رج ساده بافته و دوباره در همان دو نقطه اینبار کم میکنیم تا سوراخ بسته شودیکی دورج بافته کور میکنیم

برای باله های دم با رنگ سفید ده زنجیره زده و روی دوطرف آن پایه زده و هر رج یکی دو پایه کمتر میزنیم تا از رج قبل کوتاهتر شود
یک ردیف پایه کوتاه با رنگ قرمز روی آن زده و وسط بافت نیز پایه کوتاه با قرمز میزنیم
سه باله به این روش بافته و به هم میدوزیم یا با قلاب به هم وصل میکنیم و به بدن میدوزیم
برای باله های زیر شکم نخ سفید را به بدن ماهی گره زده یه پایه سه تای زده و سه پایه چهار تایی در امتداد هم زده نخ را میچینیم

باله بالای بدن با رنگ سفید ابتدا چهار پایه دوبل و کم کم پایه سه تایی و چهار تایی میزنیم روی آن با قرمز یک ردیف پایه کوتاه میزنیم

چشم ها با رنگ مشکی دوخته شده و با نخ سفید دور آن را خط میاندازیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *