بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه

2 کلاف 100 گرمی بامیل شماره 3/5

برای قسمت جلو 70 دانه سر می اندازیم کشباف دوتا زیردوتارو می بافیم به اندازه 10 سانت .
روی کشباف را ساده می بافیم تا به زیر بغل برسیم.
ازقسمت جلو ازهرطرف 8 دانه رکن به اندازه 2 سانت می بافیم *
بعد از آن ازقسمت جلو ازهرطرف 2 دانه کورکرده وپشت کاررا می بافیم * مجدد قسمت جلو را ازوسط دوقسمت مساوی کرده و یک قسمت راشروع به بافت می کنیم ازروی کار بافته تا 2 دانه مانده به وسط دوتایکی کرده .
پشت کار رامی بافیم واز قسمت رو 6 دانه رکن حلقه آستین وادامه ساده بافی تا به دو دانه آخر یکی شود .
بهمین ترتیب ادامه می دهیم تا حلقه آستین 15 سانت بافته شود .
طرف دیگر هم به همین صورت ادامه داده تا به اندازه 15 سانت بافته شود .

قسمت پشت پلیور مانند قسمت جلو تا حلقه آستین وازآن به بعد ادامه می دهیم تابه سرشانه برسیم .

مرحله بعد ازقسمت وسط یقه هفت جلو ازخودبافت دانه به اندازه کافی می گیریم تا دورتادوربافت یقه کشباف یکی زیریکی روادامه داده تا به اندازه 3 سانت لبه راکور کرده ودرز وسط را بادقت وصل می کنیم *

برای جیب جلیقه 50 دانه سر می اندازیم و 2ردیف رکن و ازهرطرف 4 دانه رکن وبقیه ساده بافی به اندازه 6 سانت بافته وبعد به اندازه 4 سانت رکن می بافیم ولبه راکور می کنیم *

اول تکه جیب را دقیق روی قسمت جلو بافت وسط وصل می کنیم ودقیقا وسط جیب را از بالا به پایین می دوزیم *
درآخرکار تکه دوطرف را به هم وصل می کنیم و2دگمه شیک ومناسب به درجیب می دوزیم *

خسته نباشید *

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *