آموزش بافت پاپوش نوزادی

آموزش بافت پاپوش نوزادی

photo_2017-02-18_17-32-41

 

رج 1 – ده زنجیره می زنیم و (بافت به صورت دورتا دور بافته میشود).4 دانه اول را پایه کوتاه  می بافیم ،3 دانه بعدی را پایه ساده ،2 دانه بعدی را پایه بلند می بافیم وآخرین دانه را 6 پایه بلند می بافیم.سپس بافت قسمت مقابل را می بافیم یعنی 2دانه پایه بلند،3 دانه پایه ساده و 4 دانه آخر را پایه کوتاه می بافیم وبا گره نامرئی به رج بعد می رویم

 

photo_2017-02-18_17-33-17

ج 2 – یک زنجیره می زنیم ودانه اول 2 پایه کوتاه،8 دانه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه،2 دانه بعدی هرکدام دوپایه کوتاه ،دو دانه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه،دو دانه بعدی هر کدام 2 پایه کوتاه،8 دانه بعدی هرکدام یک پایه کوتاه و با گره نامرئی به رج بعد میرویم

photo_2017-02-18_17-36-44

 

رج 3 – یک زنجیره می زنیم و 2 پایه کوتاه در دانه اول ، دو دانه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه،9 دانه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ،دو دانه بعدی هر کدام 2 پایه ساده ،9 دانه بعدی یک پایه کوتاه،2پایه کوتاه در آخرین دانه و بایک پایه نامرئی رج را تمام می کنیم

photo_2017-02-18_17-37-44

نکته : اگر می خواهید رج بعدی را با نخی به رنگ دیگر ببافید در همینجا نخ را قطع ونخ جدید را وصل کنید و به بافت ادامه دهید!
رج 4 – یک زنجیره می زنیم و همه دانه ها را هر کدام یک پایه کوتاه می بافیم و با گره نامرئی به رج بعدی می رویم

photo_2017-02-18_17-39-00

 

نکته: نخ را قطع می کنیم ودوباره با رنگ اصلی شروع به بافت می کنیم
رج 5 – یک زنجیره، 16 دانه بعدی را پایه کوتاه،دو دانه بعدی را با پایه ساده یکی می کنیم ،دو دانه بعدی دو پایه ساده ، دوباره دودانه بعدی را با پایه ساده یکی می کنیم و بقیه دانه ها را تا آخر رج پایه کوتاه می بافیم وبا گره نامرئی به رج بعد می رویم

photo_2017-02-18_17-39-05

رج 6 – یک زنجیره می زنیم،دو دانه بعدی هر کدام یک پایه کوتاه،دانه بعدی را نبافید،5 دانه بعدی هرکدام یک پایه کوتاه ،دوپایه بعدی را با پایه ساده یکی می کنیم،دانه بعدی یک پایه ساده،(یک دانه را نمی بافید دانه بعدی یک پایه بلند) داخل پرانتز را چهار بار تکرار می کنیم،دوباره یک دانه را نمی بافیم ودانه بعدی را پایه ساده می بافیم،و دو دانه بعدی را با پایه ساده یکی می کنیم،سه دانه بعدی را 3 پایه کوتاه می بافیم،یک دانه بعدی را نمی بافیم ودو دانه آخر را می بافیم ورج را با گره نامرئی تمام می کنیم
رج 7 – همه دانه ها را با گره نامرئی می بافیم

photo_2017-02-18_17-42-14

برای بند فقط کافیست نخ را به کنار کفش وصل کنید و 6 زنجیره ببافید وبه طرف مقابل کفش وصل بزنیدو یک رج پایه کوتاه ببافید

photo_2017-02-18_17-39-55

 

منبع: سایت تار و پود و کانال بباف و بدوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *