آموزش دامن فن

آموزش دامن فن 3 نوع دامن فن موجود میباشد که در زیر هر سه مدل آموزش داده میشود. ابتدا الگوی اولیه دامن را کشیده.برای کشیدن هر نوع دامنی الگوی پایه یا اولیه دامن نیاز میباشد. در قسمت جلوی دامن از وسط پنس جلو خطی عمود کرده به پای دامن و سپس پنس را بسته و […]

الگوی دامن ساده

الگوی دامن ساده محاسبات: پهنای کادر : 1/2 دورکمر +1 خط باسن بزرگ : افراد قد بلند 18 سانتی متر / قد متوسط 16 سانتی متر / کوتاه 14 سانتی متر خط باسن کوچک: نصف خط باسن بزرگ ارتفاع کادر : قد دامن   رسم الگو : کادری کشیده به پهنای 1/2 دورکمر + 1 […]

دامن پیلی دو قلو

دامن پیلی دو قلو دامن پیلی دو قلو نوع اول شامل دو پیلی یکی در جلو یکی در پشت میباشد. برای کشیدن الگو نکات زیر را مورد توجه قرار میدهیم.( خطوط قرمز بریده و پنس خط پهلو برطرف میشود ) الگوی اولیه دامن را کشیده. در جلو ( سمت راست الگو) از پای دامن 1.5 […]

دامن خمره ای

دامن خمره ای 1.ابتدا الگوی دامن اولیه راکشیده. 2.از خط پهلو، 5 الی 6 سانت به طرفین رفته و به خط باسن بزرگ وصل کرده. 3.پنس بزرگ جلو را بسته و چنس کوچک را خالی کرده. 4. الگوی جلو را روی دولای پارچه و الگوی پشت را روی کیپ باز قرار میدهیم.  

الگوی دامن فن اول و دوم

دامن فن 1 – دامن فن ساده طرز کشیدن الگوی دامن فن 1.الگوی اولیه دامن را کشیده .( برای اگاهی از الگوی اولیه به کلمه تگ شده در این خط مراجعه کنید.) 2. از پنس های بزرگ خطی وصل کرده به پای دامن. 3. این خطوط را برش زده تا سر خط باسن بزرگ. 4. 5 […]

اموزش الگوی اولیه دامن

الگوی اولیه دامن برای بدست اوردن پهنا: 1/2 دور باسن لاغر (زیر 100 سانتی متر) 1/2 دور باسن +1 برای متوسط ( 100-130 سانتی متر) 1/2 دور باسن + 2 برای افراد چاق (130 به بالا ) خط باسن بزرگ: برای  افرا قد کوتاه 14 سانتی متر از خط کمر پایین امده/ برای افراد متوسط 16- برای […]