رسم الگوی بالاتنه جلو

رسم الگوی بالاتنه جلو پس از کشیدن کادر اولیه که در این پست به توضیح آن پرداختیم و همچنین آموزش رسم الگوی پشت لباس، اینک وقت آموزش رسم الگوی جلوی لباس میباشد. از نقطه A،1/6 دور گردن + 0.5 کرده و به داخل میرویم (نقطه  ‘B ) از انجا 1/6 دور گردن +1.5 بالا رفته […]

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه

آموزش کشیدن الگوی بالاتنه اگر با نحوه اندازه گیری برای کشیدن الگو آشنا نیستید ابنجا کلیک کنید. کادر اولیه الگو : پهنای کادر :ابتدا دور باسن را تقسیم بر دو کرده +10 (ثابت ) تا پهنای کادر حاصل شود. قد کادر :سپس برای درازا قد بالاتنه جلو را + 18 ثابت کرده تا درازای کادر بدست آید. […]