آموزش بافت کلاه شنل

 آموزش بافت کلاه شنل کلاه شنل ادامه پست آموزش شنل. هفتاد دانه سر‌انداخته . رج اول: رو. رج دوم: زیر. رج سوم: دانه اول را نبافته، ۵۰ تا زیر ،برمیگردیم. رج چهارم: ۳۰ تا رو بافته برمیگردیم. رج پنجم: ۴۰ تا زیر بافته بافته برمیگردیم. رج ششم: ۵۰ تا رو بافته،برمیگردیم. رج هفتم: ۶۰ تا […]

آموزش بافت شنل دخترانه کلاه دار

آموزش بافت شنل  دخترانه کلاه دار شنل دو کاموای قرمز و یک کاموای یوموش سفید برای لبه ها این شنل از پهلو بافته میشود با دو‌میل طرز بافت: ۳۵ دانه سر انداخته . رج اول: روی کار: همه از رو. رج دوم: زیر. رج سوم : رو. رج چهارم: زیر. رج پنجم: دانه اول را […]