بافت ژاکت جغد دومیل

بافت ژاکت جغد دومیل تعداد دانه ها بستگی به ضخامت کاموا تون داره سجاف این ژاکت در آخرکه ژاکت ما تمام شد دانه گرفته شده و بافته میشود قسمت جلو و پشت با هم سر انداخته شده و این ژاکت بدون درز میباشد بعد از بافت کشباف 2 تا دونه از رو می بافین بعد […]