آموزش بافت کلاه

آموزش بافت کلاه ☝️☝️☝️: 72دانه سربیاندازید با نخ نسبتا ضخیم .رج اول32 دانه به زیر ببافید (بقیه دانه ها را نبافید وبرگردید)رج دوم 2دانه وسط را ببافید وبرگردید رج سوم 4 دانه ببافید وبرگردید رج چهارم6دانه ببافید وبرگردید رج پنجم8دانه ببافید وبرگردید به این ترتیب هر رج 2دانه بیشتر ببافیدتا 72 دانه کامل بافته شودسپس […]

بافت کلاه با قلاب

بافت کلاه با قلاب مرحله اول بافت ساده كلاه هستش كه تو همه كلاه ها يكيه فقط براى بزرگتر شدن ديرتر جمع مى كنيم كار رو و گرده بافى به اندازه كف سر هستش برای شروع با رنگ صورتی زنجیره زده و حلقه تشکیل میدیم . رج اول 3 زنجیره زده + 15 پایه بلند […]