آموزش بافت کلاه

آموزش بافت کلاه ☝️☝️☝️: 72دانه سربیاندازید با نخ نسبتا ضخیم .رج اول32 دانه به زیر ببافید (بقیه دانه ها را نبافید وبرگردید)رج دوم 2دانه وسط را ببافید وبرگردید رج سوم 4 دانه ببافید وبرگردید رج چهارم6دانه ببافید وبرگردید رج پنجم8دانه ببافید وبرگردید به این ترتیب هر رج 2دانه بیشتر ببافیدتا 72 دانه کامل بافته شودسپس […]

آموزش بافت کلاه شنل

 آموزش بافت کلاه شنل کلاه شنل ادامه پست آموزش شنل. هفتاد دانه سر‌انداخته . رج اول: رو. رج دوم: زیر. رج سوم: دانه اول را نبافته، ۵۰ تا زیر ،برمیگردیم. رج چهارم: ۳۰ تا رو بافته برمیگردیم. رج پنجم: ۴۰ تا زیر بافته بافته برمیگردیم. رج ششم: ۵۰ تا رو بافته،برمیگردیم. رج هفتم: ۶۰ تا […]

بافت شنل و کلاه دو میل

بافت شنل و کلاه دو میل بافت شنل و کلاه دو میل به اندازه دور گردن سر مياندازيم من هشتادو دو دانه سر انداختم دوتا رو دوتا زير بافتم بعد از دو رج هر يک دونه زير رو با يک دونه رو مانند پيچ جابجا کردم در همين حين يک دانه به کنار هر دونه […]

بافت کلاه با پیچ ساده

بافت کلاه با پیچ ساده ‍برای بافت این کلاه باید دو مدل پیچ بلد باشید اول پیچ ساده است پیج ساده در بافت کلاه پیچ روی 6 تا دونه پیاده بشه مثلا 10 تا دونه سر بندازید 6 تا دونه وسط از زیر ببافید برای پیچ برای این کلاه اندازه دور سر دونه سر بندازید […]