الگوی دامن ساده

الگوی دامن ساده محاسبات: پهنای کادر : 1/2 دورکمر +1 خط باسن بزرگ : افراد قد بلند 18 سانتی متر / قد متوسط 16 سانتی متر / کوتاه 14 سانتی متر خط باسن کوچک: نصف خط باسن بزرگ ارتفاع کادر : قد دامن   رسم الگو : کادری کشیده به پهنای 1/2 دورکمر + 1 […]

دامن پیلی دو قلو

دامن پیلی دو قلو دامن پیلی دو قلو نوع اول شامل دو پیلی یکی در جلو یکی در پشت میباشد. برای کشیدن الگو نکات زیر را مورد توجه قرار میدهیم.( خطوط قرمز بریده و پنس خط پهلو برطرف میشود ) الگوی اولیه دامن را کشیده. در جلو ( سمت راست الگو) از پای دامن 1.5 […]