الگوی اولیه لباس بچه گانه از 1-6 سال

برای پنس جلو خط ب پریم و پ را تقسیم بر ۳ میکنیم و از نقطه بدست آمده یکسانت به طرفین رفته قد پنس ۱۰ سانتی متر. همین کار را برای پشت نیز انجام میدهیم کانال الگوی لباس الگوی لباس بچه گانه, الگوی اولیه لباس بچه گانه, الگوی لباس کودک, الگوی لباس خردسال ,الگوی لباس […]