الگوی دامن فن اول و دوم

دامن فن 1 – دامن فن ساده طرز کشیدن الگوی دامن فن 1.الگوی اولیه دامن را کشیده .( برای اگاهی از الگوی اولیه به کلمه تگ شده در این خط مراجعه کنید.) 2. از پنس های بزرگ خطی وصل کرده به پای دامن. 3. این خطوط را برش زده تا سر خط باسن بزرگ. 4. 5 […]