دامن پیلی دو قلو

دامن پیلی دو قلو دامن پیلی دو قلو نوع اول شامل دو پیلی یکی در جلو یکی در پشت میباشد. برای کشیدن الگو نکات زیر را مورد توجه قرار میدهیم.( خطوط قرمز بریده و پنس خط پهلو برطرف میشود ) الگوی اولیه دامن را کشیده. در جلو ( سمت راست الگو) از پای دامن 1.5 […]