بافت ژاکت مردانه

بافت ژاکت مردانه   وسايل مورد نياز: ٨ كلاف نخ نسبتا نازك يا مديوم به رنگ آبى كاربنى يا هر رنگ دلخواه شما..يك عدد ميل گرد يا ميل ساده شماره ٣/٥ يا ٤.. روش بافت جلوى بلوز: ابتدا بايد اندازه دور كمر رو بگيريد و بر دو تقسيم كنيد.به اندازه نيمه جلو دونه سر انداخته […]

انواع بافت دو میل

بافت این پترن🖕 این پترن تشکیل شده از دوازه دانه رج ۱: شش تا رو،شش تا زیر رج دوم و رجهای پشت هر چه دیده میشون همان بافته میشود رج ۳: ۵ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۵ تا زیر رج ۵: ۴ تا رو،۱ زیر،۱ رو،۱ زیر،۱ رو،۴ تازیر رج ۷: ۳ تارو،۱ زیر ،۱ رو،۱ […]

آموزش بافت پا اردکی بافتنی

آموزش بافت پا اردکی بافتنی ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺝ :1 ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ . ﺭﺝ 2 ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﻭ. ﺭﺝ :3 ﺩﻭ ﺯﯾﺮ، ﮊﺗﻪ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺭﻭ …… ﺳﻪ ﺭﻭ، ﯾﻪ ﺯﯾﺮ، […]

ژاکت بافت مدل پنجه خرس

برای بافت این کت یا پالتو دورو  شما از هرمدلی میتوانیداستفاده کنید حتی میتوانید ازدومدل استفاده کرده به هم وصل کنید به این صورت که هردوبافت راتمام میکنید ازپشت بافت داخل هم کرده یقه وسرآستین هاوسجاف راباقلاب پایه کوتاه بزنید یا همه جای آنرادوخته ازیقه پشت روکرده یقه رابعدبدوزیددراین مدل بعد ازاینکه به زیربغل رسیدید […]