شنل دخترانه شیک

شنل دخترانه شیک مواد نیاز یک کلاف صد گرمی سفید ، یک کلاف پنجاه گرمی رنگی میل شماره سه و نیم یا چهار سایز یکساله شروع بافت از دامن صدو هشتاد دانه سرانداخته با بافت ابری شروع کنید به شش دانه وسط که رسیدید دو دانه باهم یکی شود دو دانه از زیر و مجددا […]

آموزش بافت شنل از یقه

آموزش بافت شنل از یقه آموزش بافت شنل از یقه به اندازه ی دور یقه ی لباس سر بنداز حدودا ده تا دواز وده ده سانت کشباف دوتا زیر دوتا رو بباف بعد یک رج ساده بباف دانه ها را منهای هشت کن برای دانه های جداکننده بعد بقیه را تقسیم بر شش کن یک […]

بافت شنل و کلاه دو میل

بافت شنل و کلاه دو میل بافت شنل و کلاه دو میل به اندازه دور گردن سر مياندازيم من هشتادو دو دانه سر انداختم دوتا رو دوتا زير بافتم بعد از دو رج هر يک دونه زير رو با يک دونه رو مانند پيچ جابجا کردم در همين حين يک دانه به کنار هر دونه […]