بافت مانتو

بافت مانتو وسایل مورد نیاز جهت بافت مانتو : 10 کلاف کاموای 100 گرمی میل شماره 6 ، نخ یک لا پشت مان تو :ابتدا کار را با 76 دانه سر انداخته، شروع کنید. 9 رج )5 سانتی متر( مدل کش باف، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید. سپس از 68 دانه […]