آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه

آموزش جدید بافت پالتو شیک بچگانه با قلاب سایز:۲ تا ۳ ساله وسایل لازم : ۴ کلاف ۱۰۰ گرم میل ۳- ۳٫۵ (دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده) آموزش بافت آستین: ۴۲ دانه سر انداخته و ۷٫۵ سانت کشباف ۴ زیر +۴رو ببافید.بافت ابری را شروع کنید البته ۱دانه اول […]