بافت ژاکت

بافت ژاکت  براي بافت اين ژاكت اگه با يك رنگ كاموا كار كنيد ٣ تا كامواي ١٠٠ گرمي متوسط لازم داريد اگر سه رنگ و با همين تر كيب رنگي مي بافيد دو تا كامواي طوسي پررنگ يك كامواي طوسي كم رنگ يك كامواي صورتي با نخ صورتي كم رنگ كار را با سر انداختن […]

ژاکت بافت مدل پنجه خرس

برای بافت این کت یا پالتو دورو  شما از هرمدلی میتوانیداستفاده کنید حتی میتوانید ازدومدل استفاده کرده به هم وصل کنید به این صورت که هردوبافت راتمام میکنید ازپشت بافت داخل هم کرده یقه وسرآستین هاوسجاف راباقلاب پایه کوتاه بزنید یا همه جای آنرادوخته ازیقه پشت روکرده یقه رابعدبدوزیددراین مدل بعد ازاینکه به زیربغل رسیدید […]