آموزش بافت كلاه خرگوشي

آموزش بافت كلاه خرگوشي یک عدد کلاف بی بی با میل شماره ۴ ۵۰ دانه سر انداخته ۴ رج کشباف ۲ زیر و ۲ رو سپس با بافت ساده ۱ رج زیر و ۱ رج رو ادامه می دهیم تا ۱۵ سانت ۳ دانه اول را کور کرده ۲۰ دانه بعدی را بافته ۴ دانه […]

بافت کلاه با پیچ ساده

بافت کلاه با پیچ ساده ‍برای بافت این کلاه باید دو مدل پیچ بلد باشید اول پیچ ساده است پیج ساده در بافت کلاه پیچ روی 6 تا دونه پیاده بشه مثلا 10 تا دونه سر بندازید 6 تا دونه وسط از زیر ببافید برای پیچ برای این کلاه اندازه دور سر دونه سر بندازید […]