بافت جلیقه پسرانه

بافت جلیقه پسرانه 2 کلاف 100 گرمی بامیل شماره 3/5 برای قسمت جلو 70 دانه سر می اندازیم کشباف دوتا زیردوتارو می بافیم به اندازه 10 سانت . روی کشباف را ساده می بافیم تا به زیر بغل برسیم. ازقسمت جلو ازهرطرف 8 دانه رکن به اندازه 2 سانت می بافیم * بعد از آن […]

بافت مدل لوزی

بافت مدل لوزی بافت مدل ابتدا کشبافت حاشیه بلوز یا ژاکت یا … به دلخواه میبافید . بعد از کشبافت یا حاشیه : رج اول :یکی توی میل میگیریم +یک ژوته+ 4تا زیر+ دوتا یکی از زیر+6تا دانه از زیر+یک ژوته +4تا زیر+ 2تا یکی از زیر+ 6تا دانه از زیر+ یک ژوته+4تا زیر+الی اخر […]

بافت ژاکت طرح جغد

بافت ژاکت طرح جغد تعداد دانه ها بستگی به ضخامت کاموا تون داره سجاف این ژاکت در آخرکه ژاکت ما تمام شد دانه گرفته شده و بافته میشود قسمت جلو و پشت با هم سر انداخته شده و این ژاکت بدون درز میباشد بعد از بافت کشباف 2 تا دونه از رو می بافین بعد […]

آموزش بافت کلاه پفکی دومیل

کلاه پفکی دومیل ابتدابه اندازه دورسر دانه سرانداخته 5سانت کشباف ببافید بعد رج روکه رسیدید دوباره یکرج کشباف بافته رج پشت همه دانه هابه رو بااین رج 5رج ساده میبافید (یکرج به رو-دج بعدی به زیر) رج ششم -من برای مدل 19دانه سرانداختم -3دانه زیر-دانه سوم را 4رج میشکافیم -دقت کنید وقتی شکافتید پشت بافت […]