خواص دارویی زعفران

خواص دارویی زعفران 1.درمان افسردگی 2.مسکن درد 3.هضم کننده غذا 4.ذرمان برونشیت 5.پاکسازی کبد 6.پاکسازی کلیه و مثانه 7.خون ساز 8.ضد تشنج 9.ارام بخش