خواص دارویی گل ختمی ملین و برطرف کننده یبوست رفع مشکلات تنفسی رفع سرفه خشک منظم نمون عادت ماهیانه خواص موجو در ریشه گل ختمی: تنظیم قند خون رفع ورم و تورم رفع اسهال خونی تب بر رفع ترشحات عادت ماهیانه