ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ

ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ؟ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ ﭼﯿﺰﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺍﻭﺳﺖ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﭘﺮﯼ ﺳﺖ ؟ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻮﯼ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ […]

گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را

  گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را   گویی دو چشم جادوی عابدفریب او بر چشم من به سحر ببستند خواب را   اول نظر ز دست برفتم عنان عقل وان را که عقل رفت چه داند صواب را   گفتم مگر به وصل رهایی بود ز […]

ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

  ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را   اول پدر پیر خورد رطل دمادم تا مدعیان هیچ نگویند جوان را   تا مست نباشی نبری بار غم یار آری شتر مست کشد بار گران را   ای روی تو آرام دل خلق جهانی بی روی تو […]

شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را

  شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را   ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند که احتمال نماندست ناشکیبا را   گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را   چنین جوان که تویی برقعی فروآویز و گر نه دل برود پیر پای […]

اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا

  اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا   اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا   از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا   قسمت خود می‌خورند منعم و درویش روزی خود می‌برند پشه و عنقا   حاجت موری […]

دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت

  دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت   دیده در می‌فشاند در دامن گوییا آستین مرجان داشت   اندرونم ز شوق می‌سوزد ور ننالیدمی چه درمان داشت   می‌نپنداشتم که روز شود تا بدیدم سحر که پایان داشت   در باغ بهشت بگشودند باد گویی کلید رضوان داشت […]

کارم چو زلف یار پریشان در هم است

کارم چو زلف یار پریشان در هم است پشم بسان ابروی دلدار پر خم است غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که درین دورخرم است تنها دل من است گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است زین سان که می دهد دل من داد […]

زنده کدامست بر هوشیار آن که بمیرد به سر کوی یار   عاشق دیوانه سرمست را پند خردمند نیاید به کار   سر که به کشتن بنهی پیش دوست به که بگشتن بنهی در دیار   ای که دلم بردی و جان سوختی در سر سودای تو شد روزگار   شربت زهر ار تو دهی […]