ایده جالب برای سفره هفت سین

ایده جالب برای سفره هفت سین ایده جالب برای سفره هفت سین وسایل مورد نیاز: قلاب ۲ میلی متر و نخ در رنگ های متفاوت مناسب با سایز قلاب می توانید از مهره و مروارید و دکمه و….هم برای تزیین استفاده کنید. روش بافت: قسمت میانی: دور ۱) ۳ زنجیره زده، با بافت نامرئی به […]

ایده جالب برای سفره هفت سین 2

ایده جالب برای سفره هفت سین 2 قسمت چین دور جاتخم مرغی: دور ۱) رنگ دیگر را به هر قسمت که مایل هستیم با بافت نامرئی متصل می کنیم، ۳ زنجیره زده ، در هر یک از ۲ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، در همین گره ۱ پایه بلند دیگر […]