آموزش بافت شنل دخترانه کلاه دار

آموزش بافت شنل  دخترانه کلاه دار شنل دو کاموای قرمز و یک کاموای یوموش سفید برای لبه ها این شنل از پهلو بافته میشود با دو‌میل طرز بافت: ۳۵ دانه سر انداخته . رج اول: روی کار: همه از رو. رج دوم: زیر. رج سوم : رو. رج چهارم: زیر. رج پنجم: دانه اول را […]