ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ

ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ؟ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ ﭼﯿﺰﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺍﻭﺳﺖ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﭘﺮﯼ ﺳﺖ ؟ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﻮﯼ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ […]

گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را

  گر ماه من برافکند از رخ نقاب را برقع فروهلد به جمال آفتاب را   گویی دو چشم جادوی عابدفریب او بر چشم من به سحر ببستند خواب را   اول نظر ز دست برفتم عنان عقل وان را که عقل رفت چه داند صواب را   گفتم مگر به وصل رهایی بود ز […]

شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را

  شب فراق نخواهم دواج دیبا را که شب دراز بود خوابگاه تنها را   ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند که احتمال نماندست ناشکیبا را   گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را   چنین جوان که تویی برقعی فروآویز و گر نه دل برود پیر پای […]

اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا

  اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا   اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا   از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا   قسمت خود می‌خورند منعم و درویش روزی خود می‌برند پشه و عنقا   حاجت موری […]

دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

  دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست   تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست   در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست […]

دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت

  دوشم آن سنگ دل پریشان داشت یار دل برده دست بر جان داشت   دیده در می‌فشاند در دامن گوییا آستین مرجان داشت   اندرونم ز شوق می‌سوزد ور ننالیدمی چه درمان داشت   می‌نپنداشتم که روز شود تا بدیدم سحر که پایان داشت   در باغ بهشت بگشودند باد گویی کلید رضوان داشت […]

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت

هر که خصم اندر او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت   هر که عاشق نبود مرد نشد نقره فایق نگشت تا نگداخت   هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت درباخت   آن چنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت   همچنان شکر عشق می‌گویم که گرم […]

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات

سرمست درآمد از خرابات با عقل خراب در مناجات   بر خاک فکنده خرقه زهد و آتش زده در لباس طامات   دل برده شمع مجلس او پروانه به شادی و سعادات   جان در ره او به عجز می‌گفت کای مالک عرصه کرامات   از خون پیاده‌ای چه خیزد ای بر رخ تو هزار […]

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر   در آفاق گشادست ولیکن بستست از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر   من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر از من ای خسرو خوبان تو نظر بازمگیر   گر چه در خیل تو […]

زنده کدامست بر هوشیار آن که بمیرد به سر کوی یار   عاشق دیوانه سرمست را پند خردمند نیاید به کار   سر که به کشتن بنهی پیش دوست به که بگشتن بنهی در دیار   ای که دلم بردی و جان سوختی در سر سودای تو شد روزگار   شربت زهر ار تو دهی […]