5 مورد که نشان می دهد وقت تغییر در زندگیتان فرا رسیده است

مدام برای تعطیلات آخر هفته لحظه شماری می کنید.( چون در طول هفته هیچ لذتی از زندگی نمی برید.) به امید مسافرت هایی که می روید زندگی می کنید. وقتی خوب فکر می کنید، می بینید که زندگیتان را بر اساس الویت های خودتان پیش نمی برید. نمی دانید چه کاری شما را خوشحال می […]

کار های کوچکی که باید برای رسیدن به موفقیت هر روز انجام بدید

کار هایی که باید انجام بدید رو مشخص کنید برای هرکدام از کار ها “زمان پایان” مشخص کنید اول کار های سخت رو انجام بدید با خودتون رو راست باشید و توانایی های خودتون رو (حتما) در نظر بگیرید عواملی که باعث پرت شدن حواس شما در طول انام کار ها می شه رو به […]