توت فرنگی

توت فرنگی: 🍓دندان ها را سفید می کند 🍓به کاهش وزن کمک می کند 🍓موها را درخشان می کند 🍓استخوان ها را تقویت می کند 🍓اشتها را کاهش می دهد 🍓 استرس را کم می کند