بافت ژاکت مردانه

بافت ژاکت مردانه   وسايل مورد نياز: ٨ كلاف نخ نسبتا نازك يا مديوم به رنگ آبى كاربنى يا هر رنگ دلخواه شما..يك عدد ميل گرد يا ميل ساده شماره ٣/٥ يا ٤.. روش بافت جلوى بلوز: ابتدا بايد اندازه دور كمر رو بگيريد و بر دو تقسيم كنيد.به اندازه نيمه جلو دونه سر انداخته […]