آموزش یافت کلاه و شال

* کلاه دو برابر دور سر دانه سر انداخته و بافت ابری یعنی همه به زیر را ببافید تا ارتفاع سر بافته و بعد هر رج چند دانه کم کنید و ۲۰۰ دانه های مانده را با نخ و سوزن جمع کنید لبه کلاه را تا زده و یک گل مثل گلهایی که قبلا گفتیم […]

کلاه صورت موشی

کلاه صورت موشی کلاه صورتی مدل موش با قلاب بافته میشه به اندازه دورسر زنجیره بزنید بافت را گرد کنید یعنی ی پایه تو اولین زنجیره بزنید بعد درهر زنجیره پایه معمولی بزنید تا بافتتون به انتهای زنجیر برسه بعد به صورت گرد روی هرپایه یک پایه معمولی بزنید حدود 5سانت بعد نختونو عوض کنید […]

آموزش بافت کلاه پفکی دومیل

کلاه پفکی دومیل ابتدابه اندازه دورسر دانه سرانداخته 5سانت کشباف ببافید بعد رج روکه رسیدید دوباره یکرج کشباف بافته رج پشت همه دانه هابه رو بااین رج 5رج ساده میبافید (یکرج به رو-دج بعدی به زیر) رج ششم -من برای مدل 19دانه سرانداختم -3دانه زیر-دانه سوم را 4رج میشکافیم -دقت کنید وقتی شکافتید پشت بافت […]

بافت کلاه با پیچ ساده

بافت کلاه با پیچ ساده ‍برای بافت این کلاه باید دو مدل پیچ بلد باشید اول پیچ ساده است پیج ساده در بافت کلاه پیچ روی 6 تا دونه پیاده بشه مثلا 10 تا دونه سر بندازید 6 تا دونه وسط از زیر ببافید برای پیچ برای این کلاه اندازه دور سر دونه سر بندازید […]