رسم الگوی بالاتنه جلو

رسم الگوی بالاتنه جلو پس از کشیدن کادر اولیه که در این پست به توضیح آن پرداختیم و همچنین آموزش رسم الگوی پشت لباس، اینک وقت آموزش رسم الگوی جلوی لباس میباشد. از نقطه A،1/6 دور گردن + 0.5 کرده و به داخل میرویم (نقطه  ‘B ) از انجا 1/6 دور گردن +1.5 بالا رفته […]

دامن خمره ای

دامن خمره ای 1.ابتدا الگوی دامن اولیه راکشیده. 2.از خط پهلو، 5 الی 6 سانت به طرفین رفته و به خط باسن بزرگ وصل کرده. 3.پنس بزرگ جلو را بسته و چنس کوچک را خالی کرده. 4. الگوی جلو را روی دولای پارچه و الگوی پشت را روی کیپ باز قرار میدهیم.